MESOAMERICAN NOTES / EDITORES: JAMES HALVORSON, CHRIS L. MOSER