Guía para elaborar y aplicar contenidos de capacitación / Rubén Mercado Terán y Ana María Fernández G. Saravia